Tidsbokad shopping

Powered by Ombori Grid

Shopping by appointment, tidsbokad shopping. Omboris lösning ger en smidig kundupplevelse.

Låt kunden välja

Kunde väljer själv när hen vill boka en tid för shopping.

Ombori och tidsbokad shopping

Ombori Grid stödjer en mängd appar som underlättar hantering av köer och tidsbokningst inom en mängd branscher. Shopping by appointment, eller tidsbokad shopping är ett område som är på stark framväxt, inteminst på grund av den rådande Corona pandemin. Tidsbokad shopping har flera fördelar, både för butiken occh för kunden. Kunden får en kännsla avexklusivitet då hen mer eller mindre ensam befinner sig i butiken tillsammans med kunnig personal. Detta gör att personal shopping blir något eftersträvansvärt.

Fördelarna för butiken är många, det underlättar chemaläggning. Butiken får en betydligt bättre kontroll på besöksströmmar och mycket mer. Med Ombori grid tidsbokad shopping följer mängder med funktionalitet som både underlättar hanteringen men som också levererar mängder av värdefull data.