Digital Köhantering

Powered by Ombori Grid

Digital köhantering löser många av de problem som omgärdar köande.

 

Kösystem för butik

Med digital köhantering kan kunden köa var som helst i butiken.

Hur kan Ombri hjälpa er med digital köhantering?

Ombori Grid har stöd för ett ständigt växande antal appar för företag inom branscher som är beroende av publika utrymmen där många människor rör sig. Kösystem för detaljhandeln är ett exempel där Omboris digitala köhanteringssystem kan ersätta traditionella kölappar. En mobil kölapp har flera fördelar jämfört med traditionella pappersbasserade kölappar. Förutom miljöfördelar ger systemet kunden ökad frihet och de kan t.ex. fortsätta handla i butiken medan de väntar på sin tur i kön. Butiken får samtidigt tillgång till en stor mängd data som går att använda för att optimera respektive butiks utbud.